CÂU CHUYỆN VỀ NHÀ ĐIÊU KHẮC VÀ CON NGỰA ĐÁ

CÂU CHUYỆN VỀ NHÀ ĐIÊU KHẮC VÀ CON NGỰA ĐÁ

Ngày xưa có một ông vua nhờ một nhà điêu khắc nổi tiếng tạc cho ông bức tượng một con ngựa. Sau nhiều tháng miệt mài, bức tượng đã hoàn thành.

Nhà vua bèn triệu tập quần thần để chiêm ngưỡng và nhận xét về tác phẩm. Lập tức có nhiều quan đại thần cho ý kiến: người thì bảo cái miệng dài quá, người thí bảo cái chân hơi to, người thì bảo bườm ngựaxấu…

Nhà điêu khắc không nói gì chỉ xin phép nhà vua đem về làm lại. Nhà điêu khắc tự giam mình trong một phòng kín cùng con ngựa đá của mình, không cho ai vào cả. Suốt ngày người ta chỉ nghe tiếng đục, đẻo, tiếng búa chan chát.

Sáu tháng sau hoàn thành, con ngựa được đem trình bày tiếp. Lúc này các quan đại thần đều tấm tắc khen con ngựa này rất dẹp: chân không còn to, miệng không còn dài…

Nhà vua hỏi nhà điêu khắc: “Chỉ có sửa một vài chi tiết nhỏ mà sao nhà ngươi phải làm việc lâu như vậy?”.

Nhà điêu khắc thưa “Tâu bệ hạ, thật tình sáu tháng qua hạ thần không làm gì cả mà chỉ đập vào lòng đố kỵ của thiên hạ!”.
—ST— 
#zchannel 
————————-
Lòng ghen ghét đố kỵ là tật xấu khó bỏ của con người. Ai cũng có cái tôi với mức độ riêng. Riêng với những kẻ không biết khiêm nhường thì luôn cho rằng những gì mình nghĩ luôn đúng và luôn áp đặt lên kẻ khác và không công nhận thành quả, công sức của người khác! Nghệ thuật không phải chỉ để bình phẩm mà còn cần phải hiểu và cảm thụ!

—“HÃY TIN VÀO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH! ĐỪNG ĐỂ NHỮNG LỜI GIÈM PHA CỦA KẺ KHÁC KHIẾN BẠN MẤT PHƯƠNG HƯỚNG!”—

Bình luận Facebook
(Visited 37 times, 1 visits today)